Home Overzichtskaart Landelijke Fietsroute Fietsroute Fietsroute netwerk Bestelling brochures
Info
Drukken

NGI Kaart voor Langs Afstands Fietsroute in Vlaanderen en Ravel in Wallonie

DE GRAVEJANSROUTE, WATERGRENS VAN VLAANDEREN

Het is nog niet zo lang geleden dat hel vroegere "graafschap Vlaanderen" begon voorbef Duinkerke in Frans Vlaanderen en eindigde bij de Schelde, voor de poorten van Antwerpen.
Tot ver in de Middeleeuwen werd het graafschap regelmatig geteisterd door overstromingen, zowel vanuit de zee als vanuit de Hont of Westerschelde. En daar wilden de graven. al van in de vroege middeleeuwen, een eind aan maken Er werden steeds meer dijken gebouwd en overstromingsgebieden ingepolderd. Zo bestaan de hele kuststrook (tot 15 km diep het binnenland in) en praktisch heel Zeeuwsch-Vlaanderen uit "gewonnen' gebieden onder de zeespiegel. Het dijkensysteem begint even ten westen van Antwerpen, en loopt tot bij het einde van de Vlaamse kustvlakte, in Calais.
In 1282 al begon Jan van Namen, zoon van de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre, met de aanleg van zeewerende dijken tussen Axel in Zeeuwsch-Vlaanderen en St-Anna-ter-Muiden bij Knokke. Begin 15de eeuw liet graaf Jan zonder Vrees die stukken aaneensmeden en verhogen tot één dijk, die opgewassen was tegen de overstromingen vanuit de zee en de Westerschelde. In het Krekengebied is die Gravejansdijk - hij heet nog altlid zo-goed bewaard gebleven.
Weinig kusttoeristen hebben het al gemerkt, maar datzelfde dijkensysteem loopt door langs de hele Vlaamse kust: over Wenduime en Oostende, en dan wat dieper landinwaarts over Nieuwpoort (daar heet hij Gravedijk) en Veurne, tot ver in Frans-Vlaanderen Vele dorpen in de polders hebben nog steeds een Oude Zeedijk (bv. Eggewaartskapelle bij Veurne) Ze geven aan tot waar de Noordzee in de vroege middeleeuwen nog kwam.
De Gravejansdijk en de Zeedik, van Antwerpen tot De Panne. staan als geen ander symbool voor het graafschap Vlaanderen, zijn grondgebied en zijn strijd met de zee.
Het lag dus voor de hand dat hij ook zijn naam zou geven aan deze LF 51-511, een lange afstandsfietsroute langs de watergrenzen van Vlaanderen.

Bewegwijzering : geel-blauw richting naar links naar rechts verkeerde richting

Contact, info bewegwijzering : Grote Routepadden & Recreatief Fietsen een Jean Thelinge van Bruges tot Gravelines
Topo-guide : Gravejansroute van Antwerpen tot De Panne

(zie infoadressen).