Home Overzichtskaart Landelijke Fietsroute Fietsroute Fietsroute netwerk Bestelling brochures
Info
Drukken

NGI Kaart voor Langs Afstands Fietsroute in Vlaanderen en Ravel in Wallonie

De LF 39 "FLANDRIENSROUTE" van BRESKENS naar WATTEN - 203 km
... EVEN VOORSTELLEN

De langeafstandsfietsroute LF 39, de "Flandriensroute", heeft als vertrekpunt Breskens-veer in Zeeuwsch-Vlaanderen.
Hier treffen we ook de LF 1 "Noordzeeroute" die op geringe afstand van de Noordzeekust door Vlaanderen naar Frans-Vlaanderen en verder naar Boulogne voert.
De LF 39 daarentegen doet Binnen-Vlaanderen aan, komt op het grondgebied van drie landen en vijf provincies of departementen en gaat aan tientallen dorpen, gehuchten en buurtschappen voorbij. De route loopt door de steden Breskens, Eeklo, Tielt, leper en Cassel en op geringe afstand van het centrum van Izegem en Roeselare om te Watten opnieuw de Noordzeeroute te vervoegen.
De "Flandriens route" kan dus aanzien worden als een variant van de Noordzeeroute. Ze kruist ook enkele andere LF-routes, nl. de LF 51 "Gravejansroute" en tot tweemaal toe de "Vlaanderen Fietsroute". Daarenboven ontmoet ze in het fietsknooppunt Tielt de LF 52 "Guldensporenroute" en de LF 53 "Artevelderoute". Er is veel afwisseling in het landschap waar te nemen. Bij het verlaten van de Honte of Westerschelde te Breskens loopt ze in het vlakke, vruchtbare en met dijken afgezette poldergebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Over de grens, voorbij het Leopoldkanaal te Watervliet, krijgt het landschap het uitzicht van het kleinschalige Meetjesland, dat zich herhaalt tot in de omgeving van Aalter. Tussen Aalter en Tielt toeven we even in het bosrijker gebied van het Houtland. In de omgeving van Izegem en Roeselare is enige industrie gevestigd, maar de route boort er zich wonderwel doorheen. Daarna wordt het landschap weer opener en roept het herinneringen op aan het oorlogsgeweld van Wereldoorlog I. Voorbij leper zit de route volop in de Westvlaamse Heuvelen, met serieuze hoogteverschillen. Dit type landschap loopt door tot Cassel, waarna het weer overgaat in bredere horizonten. In de omgeving van Watten vinden we opnieuw de LF 1 "Noordzeeroute".
Aldus zijn alle delen van het onde graafschap Vlaanderen in de route opgenomen.

Bewegwijzering : geel-blauw richting naar links naar rechts verkeerde richting

Contact, info bewegwijzering : Grote Routepadden & Recreatief Fietsen pour l'ensemble du parcours een Jean Thelinge van Zwarteberg (mont noir) tot Watten
Topo-guide : Fietsen in het Land van de Flandriens

(zie infoadressen).